6331 Sayılı “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU” Madde 6 gereğince işyerinizde görevlendireceğimiz İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık personeli, İş sağlığı hizmetlerinin sunulmasına katkı sağlar.

6331 Sayılı “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU” Madde 6 gereğince işverenler;

  1. Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, İş Sağlığı hizmetlerinin sunulması için işveren “İş Yeri Hekimi” görevlendirir.
  • Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, İş Sağlığı hizmetlerinin sunulması için 10 ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde Diğer Sağlık Personeli” görevlendirir.

Yasa gereği işyerinizde görevlendireceğimiz İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık personeli, İş sağlığı hizmetlerinin sunulmasına katkı sağlar.

Bu kapsamda çalışanların periyodik sağlık kontrolleri, hijyen kontrolleri ve işe giriş sağlık raporu gibi hizmetleri yerine getirir.

“Yönetmelik İçin Tıklayınız”