• Şubat 19, 2021
  • admin
  • 0

⦁ MESLEKİ EĞİTİM

Çalışanların mesleki eğitimlerine dair Yönetmelik gereği bazı mesleklerde çalışanların mesleki eğitim belgesi bulundurması gerekmektedir.
Bu kapsamda; MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nce verilen mesleki eğitim programlarının tertiplenmesi ve sertifikalandırılması.

⦁ İLK YARDIMCI EĞİTİMİ

İlk Yardım Yönetmeliği gereği, tüm işletmelerde bulundurulması gereken “İlk Yardımcı” Eğitimleri
Eğitim süreleri ve standartları
a) İlkyardım eğitimi 16 saat,
b) Temel yaşam desteği eğitimi 2 saat,
c) OED eğitimi 2 saat,
ç) Afetlerde ilkyardım eğitimi 4 saat,
d) İlkyardım eğitici eğitimi 40 saat,

⦁ YANGIN EĞİTİMİ

Sertifikalı yangın eğitmenlerimizce verilen, “Tatbikatlı Yangınla Mücadele ve Yangın Söndürme Eğitimi” ile çalışanlarınızın yangına karşı bilgi donanımını artırıyoruz.

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi
MADDE 11 – (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;
a) Arama, kurtarma ve tahliye,
b) Yangınla mücadele,
konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.”

⦁ ACİL DURUMLAR VE TAHLİYE EĞİTİMİ

⦁ ÖZEL EĞİTİMLER

Branşlarına göre eğitimcilerden olmak üzere; Yüksekte çalışma eğitimi, işaretçi-sapancı eğitimi, Yangın eğitimi, mesleki uygulama eğitimleri gibi özel eğitimler


⦁ MESLEKİ EĞİTİM

Çalışanların mesleki eğitimlerine dair Yönetmelik gereği bazı mesleklerde çalışanların mesleki eğitim belgesi bulundurması gerekmektedir.
Bu kapsamda; MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nce verilen mesleki eğitim programlarının tertiplenmesi ve sertifikalandırılması.

⦁ İLK YARDIMCI EĞİTİMİ

İlk Yardım Yönetmeliği gereği, tüm işletmelerde bulundurulması gereken “İlk Yardımcı” Eğitimleri
Eğitim süreleri ve standartları
a) İlkyardım eğitimi 16 saat,
b) Temel yaşam desteği eğitimi 2 saat,
c) OED eğitimi 2 saat,
ç) Afetlerde ilkyardım eğitimi 4 saat,
d) İlkyardım eğitici eğitimi 40 saat,

⦁ YANGIN EĞİTİMİ

Sertifikalı yangın eğitmenlerimizce verilen, “Tatbikatlı Yangınla Mücadele ve Yangın Söndürme Eğitimi” ile çalışanlarınızın yangına karşı bilgi donanımını artırıyoruz.

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi
MADDE 11 – (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;
a) Arama, kurtarma ve tahliye,
b) Yangınla mücadele,
konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.”

⦁ ACİL DURUMLAR VE TAHLİYE EĞİTİMİ

⦁ ÖZEL EĞİTİMLER

Branşlarına göre eğitimcilerden olmak üzere; Yüksekte çalışma eğitimi, işaretçi-sapancı eğitimi, Yangın eğitimi, mesleki uygulama eğitimleri gibi özel eğitimler